Fondatioun Ettelbrécker Pompjeeën

Et wor ee gléckleche Moment wéi mir gewuer goufen dat mir d’grousst Lous an der Lotterie Nationale gewonnen haten.

Den Armand Posing, eisen Keessjee, huet all Mount e Lous fir Pompjeën kaaft a koum mat grousser Freed ons de Gewënn matdeelen. Den deemolege Komitee huet du beschloss mat engem Deel vum Gewënn eng Fondatioun ze grënnen.
Den Notaire Marc Cravatte huet den Akt den 18. Januar 1991 vun der Fondatioun gemaach.

Dem 1. Verwaltungsrot hunn ugehéiert, esou wéi se am Akt der Réi no opgezielt sinn, Charles Muller, Nicolas Cloos, Armand Posing, Jean-Jacques Majeres, Joseph Tholl, Patrick Ludivig, Edouard Juncker an Nicolas Strotz.
Den Zweck vun der Fondatioun ass deene Pompjeeën ze hëllefen déi a Nout sinn, entweder duerch Onfall, duerch Krankheet oder duerch soss en aneren fondéierte Gronn.

All Joer gëtt en Appel am Bulletin vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Pompjeeën publizéiert, fir potentiell Persounen ze fannen déi sou eng Hëllef kéinte gebrauchen. Wann elo dorop keng Demande un d ‘Fondatioun eru gedroe gëtt, décidéiert de Verwaltungsrot ween oder wat fireng humanitär, sozial oder karitativ Organisatioun finanziell Hëllef kritt.

Sou ass zënter 1991 munche Läit gehollef ginn. Am ganzen sinn bis elo (Januar 2021) am Aklang mat de Statuten, 40.813,16 € un Donen ausbezuelt ginn.

Fir nach besser kënnen ze hëllefen brauch d ‘Fondatioun natierlech Ënnerstëtzung an all Don ass wëllkomm. Ausserdem sinn Donen Ofsetzbar als “Dépenses spéciales” laut dem Steiergesetz iwwert d ‘Akommes, Artikel 109, Alinéa 1, No 3.

CCPLLULL
IBAN LU33 1111 1218 0469 0000
Fondatioun Fräiwëlleg Pompjeeën Ettelbréck

Arrêté grand-ducal
31 mai 2010

Artikel 1992
D'Wort

De lëtzebuerger Pompjee 02/2021


Verwaltungsrot:


President: Léandre Mignon
Sekretär: Patrick Ludivig
Trésorier: Jean-Jacques Majeres

Membre:
Carlo Posing, Jean-Paul Schaaf, Frank Schmit